Concurs pentru ocuparea uneia dintre cele mai importante funcții din cadrul societății de termoficare a Timișoarei. Este vorba de cea de director general adjunct la Colterm, post care este ocupat în prezent, cu titlu interimar, de către Emil Șerpe, fostul șef general al societății. Un anunț în acest sens a fost postat, recent, pe site-ul Colterm.

Directorul general adjunct organizează, îndrumă, conduce operațional toate direcțiile din cadrul societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, obligațiilor ce decurg din statutul CLT Colterm și al însărcinărilor date de consiliul de administrație”, scrie în anunțul de participare la concurs.

Candidatul ideal trebuie să aibă: studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă; minim 5 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, private sau publice; cunoștințe cu privire la bune practici de guvernanță corporativă; abilități de management; bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă); cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Reprezintă avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională; cunoștințe de afaceri/legislație specifică domeniului de activitate al societății; experiența în elaborarea/implementarea de strategii corporative; cursuri de formare profesională specifice domeniului de activitate al societății și să nu fi fost revocat din funcția de director al CLT Colterm.

Mai multe informații despre acest concurs sunt disponibile AICI!