Ministerul Sănătății se află în mijlocul unui scandal de proporții legat de scurgerea unor informații clasificate. Ștefan Voinea, consilier al ministrului Sănătății, a publicat adresele fizice ale unor unități militare în cadrul cărora sunt vaccinați militari care vor activa în misiuni externe.

Potrivit PS News.ro, Voinea a afirmat că a publicat lista cu informațiile la solicitarea unor ONG! În mod normal, potrivit legislației în vigoare în România, care e stat NATO, domnul Ștefan Voinea ar trebui arestat, pentru încălcarea flagrantă a tuturor normelor de protecție a informațiilor clasificate.

Înainte de aderarea țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, a fost elaborat un cadru legislativ foarte clar privind protejarea datelor sensibile pentru statele NATO. În anul 2002, Guvernul a adoptat HG 585 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate.

Iată ce prevede capitolul destinat acestei activități:
„Protecţia informaţiilor secrete de stat reprezintă o obligaţie ce revine tuturor persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau care intră în posesia lor.

Art. 84(1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat sunt răspunzători de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor secrete de stat. (2) Persoanele juridice de drept privat deţinătoare de informaţii secrete de stat au obligaţia să respecte şi să aplice reglementările în vigoare stabilite pentru autorităţile şi instituţiile publice, în domeniul lor de activitate.

Art. 85 Până la înfiinţarea şi organizarea structurii de securitate sau, după caz, până la numirea funcţionarului de securitate, conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii secrete de stat vor desemna o persoană care să îndeplinească temporar atribuţiile specifice protecţiei informaţiilor clasificate, prin cumul de funcţii.


Art. 86(1) Conducătorul unităţii care gestionează informaţii secrete de stat este obligat: 

a) să asigure organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii; 

b) să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;

c) să notifice la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate; 

d) să aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le comunice la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

e) să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi să o supună aprobării Guvernului, potrivit legii;

f) să stabilească obiectivele, sectoareleşi locurile din zona de competenţă care prezintăimportanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului; 

g) să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi săcontroleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

h) să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii deinformaţii clasificate şi să asigure aplicarea acestuia; 

i) să elaboreze şi să aplice măsurile procedurale de protecţie fizicăşi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate; 

j) să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectăşi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi să îl prezinte, 18spre aprobare, împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare; 

k) să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

l) să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;”

Potrivit cadrului legislativ existent, responsabil de divulgarea unor informații de asemenea importanță este în mod direct ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Chiar dacă a fost identificat „acarul Păun”, în persoana domnului Voinea, care este acuzat că ar fi fost implicat în acțiuni falsificare a unor carduri bancare.

Iată ce scrie Money.ro despre cel care a publicat informații clasificate:

Informaţia apare şi într-un articol din publicaţia Ziua: “Persoane din anturajul lui Ștefan-Adrian Voinea povestesc despre faptul că acesta a avut o tinerețe tumultoasă, specifică, de altfel, beizadelelor. Se spune în zonă că în anii 2002-2003 acesta ar fi fost chiar reținut pe baza unor suspiciuni de utilizare de carduri false, acuzații de care ar fi scăpat sprijinindu-se pe poziția foarte influentă a tatălui său, acesta ar fi beneficiat de susținerea comisarului-șef Gheorghe Bică, fost șef al IPJ Dolj, reușind astfel să scape de acuzații și de orice urmă a acestora.”

Cu toate acestea, Voinea are responsabilităţi uriaşe în cadrul Ministerului Sănătăţii, după cum el însuşi scrie pe Facebook: ” În calitate de consilier onorific al ministrului Sănătății, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie și vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic Național de Vaccinări printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportări și nu oferă acces la date cu caracter personal.”

Este halucinantă lipsa de reacție e premierului în exercițiu și chiar a președintelui Klaus Iohannis față de un asemenea incident, care ne pune ca stat NATO într-o situație extrem de vulnerabilă.

Preluare foto: link & link