Primăria Timișoara a făcut public, astăzi, “Regulamentul pentru aplicarea Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara“. Este vorba de programul de reabilitare a clădirilor istorice din oraș, anunțat în urmă cu aproape o săptămână de către primarul Dominic Fritz.

Astfel, din documentația făcută publică de Primăria Timișoara aflăm că au prioritate în acest program 456 de clădiri, dintre care 21 aflate în zona Elisabetin, 12 în Piața Victoriei, 120 în zona Cetate, 123 în zonele principale din cartierele Iosefin și Fabric, plus alte 180 din zonele secundare ale cartierul Iosefin și Fabric.

Municipiul Timișoara deține cel mai mare patrimoniu arhitectural din țară, de o valoare deosebită atât pentru România, cât și pentru Europa. Păstrarea acestei moșteniri culturale constituie o datorie, atât pentru autorități, cât și pentru proprietari“, scrie în documentație.

Conform regulamentului, Primăria Timişoara contribuie la acoperirea cheltuielilor eligibile pentru executarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor după cum urmează: sub formă de finanțare rambursabilă – 80% din valoarea lucrărilor eligibile, în cazul clădirilor monument istoric; sub formă de grant – 20 % din valoarea lucrărilor eligibile pentru clădiri monument; sub formă de finanţare rambursabilă – 50 % din valoarea lucrărilor eligibile, în cazul clădirilor situate în ansambluri și situri.

Municipiul Timișoara acoperă integral costul contribuției cotă parte pentru apartamentele/SAD-urile aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, pentru clădirile care solicită sprijin financiar prin prezentul program. Municipiul Timișoara poate susține prin fonduri alocate anual în bugetul local suma ce reprezintă contribuția proprietarilor persoane fizice solicitată prin cererea de finanțare, recuperarea acestei sume se face conform prevederilor legale în vigoare, sub forma taxei de creștere a calității arhitectural-ambientale, în maximum 10 ani. Suma de recuperat și modalitatea de aplicare a taxei sunt stipulate în Contractul individual de finanțare cu fiecare proprietar și se aprobă prin hotărâre de consiliu Local“, a informat Primăria Timișoara.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului a fost postat pe site-ul Primăriei Timișoara și poate fi consultat AICI, urmând să fie supus votului consiliului local.