A fost finalizată noua organigramă a Primăriei Timișoara, astfel că urmează să fie supusă votului în următorul plen al consiliului local, programat săptămâna viitoare. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Dominic Fritz a prezentat cele mai importante puncte din noua organigramă. Astfel, zece posturi urmează să fie desființate, vor fi scoase la concurs 64 de posturi și se înființează posturile de manager de cartier și de grădinar-șef al Timișoarei.

Dacă vă uitaţi pe modificările structurii organizatorice din ultimii ani, puteţi observa cu uşurinţă   că, declarativ, toate au vizat eficientizarea activităţii, dar modificările nu au fost de fond, ci doar de formă şi au vizat rezolvarea  unor necesităţi punctuale ce ţineau mai degrabă de ”rezolvarea” unor posturi pentru anumiți oameni – de exemplu separarea celor două direcții Clădiri Terenuri – şi care au condus în timp la erodarea funcţionalităţii”, a declarat Dominic Fritz. 

Potrivit edilului-șef, în scopul eficientizării activității, în Primăria Timișoara se va reduce numărul structurilor de la 27 la 17. Totodată, au fost identificate 80 de posturi, multe dintre ele vacante, care vor fi desființate în vederea eficientizării. Zece dintre ele sunt posturi de conducere.   

În același timp, mai multe posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare, iar un număr de 64 dintre ele vor fi pentru profesioniști aflați la început de drum.

De asemenea, în noua organigramă au fost create două direcții care sunt „interfața contactului direct al Primăriei Timișoara cu comunitatea”. Prima dintre ele este Direcția Relații Comunitare, care va asigura relația directă cu cetățenii sau organizații. Aceasta cuprinde: Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere; Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni; Biroul Managementul Documentelor; Biroul Sesizări și Transparență Informațională; Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică; Compartimentul Minorități și Relații Etnice și Biroul Relații cu Mediul de Afaceri.
 
Odată cu adoptarea noului Regulament de Organizare și Funcționare îndeplinesc una dintre cele mai importante promisiuni din campania electorală. La Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere înființăm 9 posturi de manageri de cartier pentru care vom declanșa concursuri în perioada următoare. Acest serviciu va elabora și noul regulament pentru așa-numitele Consilii consultative și are mai multe atribuții importante: identificarea necesităților comunității  și problemelor existente în  furnizarea serviciilor publice; consilierea cetățenilor pentru rezolvarea problemelor comunității; consilierea pentru promovarea de proiecte de hotărâri prin inițiativă cetățenească; sintetizarea zilnică a cererilor depuse de cetățeni pe pe zone/cartiere/străzi; prioritizarea problemelor și cooperarea cu compartimentele  de resort din cadrul aparatului pentru întocmirea calendarului de soluționare a cererilor”, a mai afirmat primarul Dominic Fritz. 

Un alt serviciu de relaționare cu cetățenii este Camera 12 reformată în Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni.
 
A doua direcție care va fi înființată este Direcția Calitatea Vieții, care va asigura și o relație permanentă cu instituții în coordonarea primăriei, precum școlile și spitalele. În subordinea ei se vor afla: Biroul Sănătate și Management Spitale; Biroul Educație, Sport, Incluziune; Serviciul Cultură și Turism; Compartimentul Infocentru; Compartimentul Capitală Culturală; Serviciul Protecție Mediu și Compartimentul Protecția Animalelor.

De asemenea, în cadrul instituției se va înființa și Direcția Infrastructura Verde, care va avea în subordine Serviciul de Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape și Biroul Administrare Spații Verzi. În cadrul noii structuri va fi înființat și postul de grădinar-șef, care va fi scos la concurs în perioada următoare. 

Această direcție va face parte din Direcția de Investiții și Mentenanță, împreună cu Direcția Tehnică.

O altă direcție care se va afla în directa subordine a Primarului Municipiului Timișoara este Direcția Incubator de Proiecte, care va avea în componență două servicii: Serviciul Fonduri nerambursabile și Serviciul Documentații Proiecte

Acest Incubator va încorpora și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Totodată, primarul Timișoarei a anunțat crearea unei direcții de management intern, în care sunt grupate compartimente și birouri ce vor avea rolul de a evalua permanent activitatea tuturor funcționarilor din aparat. Această direcție va face, în viitor, și recrutările de personal.