Lanțul minciunilor lansate dinspre municipalitate continuă să curgă pentru discreditarea Asociației TM2023

Practic, primăria condusă de domnul Dominic Fritz lasă Asociația fără obiect de activitate, fiind o decizie a primarului fără a avea la baza o hotărâre de Consiliu Local.

Președintele Comitetului Director nu a comunicat ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor din 25 iunie. Interesant este faptul că în scrisoarea adresată Comisiei Europene, semnată de primar, de președintele CJT și de Ministrul Culturii se afirmă faptul că instituțiile administrative și-au schimbat strategia din cauza directorului executiv, Simona Neumann. Însă preluarea acestor proiecte s-a făcut după anunțul domnului Dominic Fritz din 12.02.2021 potrivit căruia Asociația a eșuat din punct de vedere al implementării proiectelor.

Asadar, cine minte?!

Iată ce mesaj s-a transmis astăzi de pe adresa de email a Centrului de Proiecte din cadrul Primăriei Timișoarei către unii dintre partenerii Asociației TM2023:

Dragi parteneri ai TM2023,

Ne bucurăm să vă informăm că lansăm astăzi procesul de alocare a sprijinului financiar de la bugetul local pentru programul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, în cadrul

programului cultural prioritar

TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte. Acesta este un mecanism de finanțare

 constituit în temeiul legislației specifice finanțării pentru cultură pe bază de proiect și permite atât responsabilitatea alocării fondurilor publice, cât și flexibilitatea procesului de evaluare și selecție, de care programul Capitalei are nevoie.

Așa cum v-am informat deja, prin TM2023 RESTART vor fi susținute, prin alocare directă către coordonatorii acestora, proiectele culturale propuse pentru anul 2021 care au fost cuprinse în dosarul de candidatură, cu modificările și actualizările care au survenit

 în perioada 2016-2020, conform propunerii de program cultural pentru anul 2021 transmise autorității publice locale de către Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în luna februarie, cu actualizările survenite în perioada mai-iunie.

Evaluarea  va pleca de la fișa de proiect transmisă de Asociație, pe baza căreia comisia de selecție vă va transmite eventuale solicitări și recomandări de dezvoltare a propunerii de proiect, pentru a clarifica, dezvolta și completa propunerea de proiect în corelare cu conceptul și obiectivele generale din dosarul de candidatură. Pe baza acestora, vă rugăm să completați o cerere de finanțare și un buget detaliat, care vor fi evaluate și vor constitui anexă la contractul de finanțare încheiat cu fiecare lider de proiect.

Cererea de finanțare dezvoltă fișa de proiect cu care sunteți familiarizați și cuprinde criteriile esențiale evaluării în raport cu reperele date de dosarul de candidatură.

Procesul de evaluare poate include, după caz, și o consultare cu membrii comisiei de selecție.

Comisia de selecție este formată din 5 profesioniști cu experiență relevantă în acțiunea Uniunii Europene privind Capitalele Europene ale Culturii, cărora li se alătură, ca facilitator al procesului dar fără a evalua ofertele culturale, directorul de program „Timișoara

– Capitală Europeană a Culturii”, pentru a clarifica felul în care au fost concepute și corelate fișele de proiect ale proiectelor propuse.

Pentru a urgenta finanțarea acelor proiecte culturale a căror desfășurare trebuie asigurată cu celeritate datorită necesităților de planificare și realizare a acestora, se va stabili o ordine în care vor fi analizate, completate și evaluate proiectele, iar evaluarea și selecția vor fi un proces continuu, deciziile fiind comunicate și contractele încheiate pe măsura finalizării selecției. Estimăm că primele decizii vor fi comunicate în data de 9 iulie, iar procesul va fi finalizat până la sfârșitul lunii iulie.

Vă trimitem regulamentul și anunțul apelului – care includ toate detaliile mecanismului de finanțare (disponibile și online pe pagina beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-3-2021-cultura), precum și centralizatorul sintetic al propunerii de program, actualizat în luna iunie de Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Pentru o bună și rapidă derulare a acestui proces, vă rugăm să ne comunicați până vineri, 25 iunie, dacă de la data ultimelor informații transmise echipei Asociației au intervenit modificări importante în ceea ce privește propunerea de proiect cultural transmisă, inclusiv identificarea altor surse de finanțare sau imposibilitatea derulării proiectului.

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte detalii și clarificări și sperăm că acest proces va permite nu doar o alocare rapidă a fondurilor necesare, ci și o dezvoltare mai apropiată de obiectivele și criteriile originare specifice programului cultural „Timișoara

 – Capitală Europeană a Culturii” și facilitarea procesului de dezvoltare ulterioară a programului cultural.

Toate cele bune,

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului”