Zarvă pentru nimic. Cele două proiecte de hotărâre votate în luna iulie în Consiliul Local Timișoara la propunerea lui Marius Craina, consilier local Pro România, cu privire la publicarea dovezii diplomelor și a domiciliului aleșilor locali nu sunt legate. Anunțul a fost făcut, astăzi, de către Prefectura Timiș.

Vă reamintim că una dintre hotărârile de consiliu local prevedea publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, consilierilor personali ai primarului și viceprimarilor, precum și a angajaților care dețin funcții de conducere. De asemenea, cea de-a doua hotărâre se referea la publicarea dovezii domiciliului aleșilor locali.

Prefectura Timiș informează că a solicitat Consiliului Local Timișoara revocarea celor două hotărâri. „Măsurile au fost adoptate cu depășirea competenței materiale a consiliului local. (…) Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior”, sunt doar două dintre explicațiile oferite de reprezentanții instituției.

De asemenea, Prefectura Timiș informează că prin reglementarea obligației de publicare a diplomelor de studii se încalcă Legea privind alegerea administrației publice locale, pentru că se solicită documente suplimentare față de cele cerute pentru ocuparea poziției prin depunerea candidaturii.

Menționăm că, în paralel, s-a solicitat și opinia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv dacă cele 2 hotărâri ale Consiliului Local al Mun. Timișoara respectă reglementările legale privind protecția persoanelor fizice vizate de aceste două hotărâri în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește libera circulație a acestor date. Adresa transmisă va fi prezentată în ședința consiliul local. În situația în care consiliul local nu va revoca hotărârile în cauză, după primirea punctului de vedere al consiliului local cu privire la aspectele sesizate și respectiv după primirea punctului de vedere al ANSPDCP, se va analiza dacă se impune introducerea unei acțiuni la instanța competentă pentru anularea acestora”, a transmis Prefectura Timiș.