„Performanțele” directorului general al Aeroportului din Timișoara, Dorel Gradinaru, au fost consemnate într-un raport de audit al AACR.


Concluziile arată existența unor probleme grave, care pot pune în pericol siguranța pasagerilor de la bordul avioanelor care folosesc acest aeroport.
Practic, documentul indică o degradare a categoriei de operare ȋn condiţii de vizibilitate redusă pe Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia.


Printre cele mai grave probleme constatate se numără: 

 1. Existența unor lămpi de balizaj marginal care au filtrele inversate, astfel încât unghiul convergent al lentilelor este îndreptat spre exteriorul pistei. În documentele de inspecție și monitorizare întocmite pe aeroport nu s-au regăsit consemnări despre lămpile de balizaj cu filtre montate greșit;
 2. În urma unor lucrări pentru înlocuirea unor cabluri de alimentare a luminilor TDZ 11, au rămas pe pistă șanțuri cu cabluri neacoperite cu rășină și zone contaminate cu reziduuri rezultate în urma tăierii șlițurilor. Aceste reziduuri au contaminat mai multe lămpi de balizaj axial și au obturat prismele.
 3. Operatorul de aerodrom nu a monitorizat Planul de Acțiuni Corective și în cadrul auditului s-a constatat că un procent semnificativ din neconformitățile consemnate în auditurile de supraveghere efectuate de AACR până în prezent au rămas netratate și au termene depășite;
 4. În cadrul procedurii de operare pe timp de iarnă nu existau mențiuni sau trimiteri către celelalte proceduri aplicabile în cadrul activității de deszăpezire și de evaluare a infrastructurii după finalizarea operațiunilor de curățare a suprafețelor rutiere aeroportuare (ex. procedura privind circulația, procedura referitoare la comunicații, procedura de inspecție, etc.);
 5. Lucrările efectuate pentru înlocuirea unor cabluri de alimentare a luminilor TDZ 11 nu erau realizate pe baza unei documentaţii interne care sa urmărească cerințele de organizare a lucrărilor, informare aeronautică și închidere după caz a PDA, precum şi detalii legate de finalizarea lucrărilor cu asigurarea revenirii la condițiile certificate. 
 6. Operatorul de aerodrom nu a putut demonstra că asigura continuitatea supervizării în absența personalului nominalizat (manager de siguranță, operațional și de mentenanţă)
 7. Operatorul de Aerodrom nu a demonstrat că există o continuitate a personalului cu responsabilități de siguranță, operaționale și de mentenanță.

În urma acestor constatări, AACR a cerut printr-o adresă ca Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA să ia imediat măsuri de siguranță.


Documentul indică:

 1. Suspendarea temporară prin NOTAM  a operațiunilor de aterizare și decolare în cazul în care apare pericolul acvaplanării în urma ploilor abundente;
 2. Intervenția promptă în cazul exfolierilor apărute;
 3. Intensificarea inspecțiilor la balizaj și a lucrărilor de mentenanță, monitorizarea continuă și intervenția promptă la problemele apărute la balizaj;

În consecință, AACR a emis NOTAM-urile A4739/21 și A4738/21 privind diminuarea capacitatii de operare a aeroportului, astfel:

 1. pe direcția 29 de la Categoria a III-a la Categoria a II-a.
 2. pe direcția 11 de la Categotia a II-a la Categoria I .

După efectuarea raportului, AACR a comunicat Ministerului Transporturilor o serie de concluzii, în baza cătora trebuie luate măsuri.


1.    Modificarea condițiilor de operare înregistrate în Certificatul de Autorizare al aeroportului intră în categoria unor schimbări cu aprobare prealabilă ca urmare a modificării unor elemente de infrastructură (lucrări la balizajul luminos necorespunzatoare).
2.    De asemenea Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia menționează că prin Decizia nr. 22/16.11.202, Consiliul de Administrație al aeroportului a aprobat achiziția unei Expertize Tehnice și a unei Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.
3.    Până în prezent nu s-a transmis la AACR un Plan de Acțiuni Corective ca urmare a Raportului de Audit nr. RO-16/S6-C2, fiind necesar ca Operatorul de Aerodrom să elaboreze și să transmită la AACR, în regim de urgență, un Plan de Acțiuni Corective care să trateze neconformitățile din Raportul RO-16/S6-C2 precum și neconformitățile constatate în auditurile anterioare ale căror termene de implementare au fost depășite.
4.    Toate aceste modificari trebuiau prevăzute prin amendarea corespunzatoare a Manualului de Aerodrom, respectiv a procedurilor operaționale proprii aeroportului și a procedurilor de colaborare cu RA Romatsa, cu efectuarea unei evaluări în prealabil asupra traficului aerian ce va fi afectat de restricțiile impuse, cu anunțarea operatorilor aerieni și a RA Romatsa.