ANCOM anunță că a realizat pe parcursul anului trecut 3.451 de controale în sectorul telecom, pentru a asigura aplicarea și respectarea prevederilor legislației și reglementărilor impuse de Autoritate în vederea promovării concurenței pe piețele de comunicații electronice și de servicii poștale și pentru protejarea drepturilor și intereselor utilizatorilor.

În urma controalelor efectuate anul trecut, neregulile descoperite au fost sancționate cu amenzi în cuantum de peste 2,8 milioane de lei. Deși cele mai multe amenzi au fost aplicate pe piața de comunicații electronice, se poate observa o ușoară creștere a sancțiunilor aplicate pe piața echipamentelor radio și a compatibilității electromagnetice”, a declarat Cristin Popa, directorul Direcției Executive Monitorizare și Control din cadrul ANCOM.

Ca urmare a celor 3.451 de controale, ANCOM a transmis 195 de notificări și a aplicat 636 de avertismente şi 347 de amenzi, în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat.

ANCOM a detaliat faptul că pe piața comunicațiilor electronice, în anul 2022, s-au efectuat 1.988 de controale, fiind transmise 195 de notificări și aplicate 287 de avertismente și 122 de amenzi, în valoare de două milioane de lei.

Dintre cele 122 de amenzi, 72, în valoare de 1,3 milioane lei, au fost aplicate furnizorilor de servicii de telefonie pentru încălcarea obligațiilor privind încheierea contractelor cu utilizatorii finali, desfășurarea procesului de portare sau încălcarea altor obligații, 5 amenzi, în valoare de 195.000 lei, s-au aplicat furnizorilor de servicii de acces la Internet, cea mai mare dintre ele, de 40.000 de lei, fiind aplicată pentru furnizarea fără a avea un contract încheiat valabil cu abonații. De asemenea, șase amenzi, în valoare de 40.000 lei, au fost aplicate și furnizorilor de servicii de televiziune și radiodifuziune sonoră (RTV), în principal pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor cuprinse în autorizațiile tehnice.

Mai mult, furnizorii de rețele de tip CATV au fost sancționați cu 32 de amenzi, în valoare de 400.500 de lei, pentru nerespectarea condițiilor prevăzute în regimul de autorizare generală, în timp ce operatorii de radiocomunicații au fost sancționați cu 7 amenzi, în cuantum de 32.200 de lei, pentru utilizarea unor frecvențe fără a deține licență sau nerespectarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor radio.

Pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, ANCOM a efectuat 980 de controale, în urma cărora au fost aplicate 288 de avertismente și 178 de amenzi contravenționale în valoare totală de 597.000 de lei. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 20.000 de lei pentru aplicarea unui marcaj CE necorespunzător. În ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, cea mai mare amendă, în valoare de 10.000 de lei, a sancționat introducerea pe piață a unor aparate ce nu aveau inscripționate adresa producătorului. Pe piața serviciilor poștale, ANCOM a efectuat în anul 2022 un număr de 483 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 61 de avertismente și 47 de amenzi contravenționale, în cuantum de 208.200 de lei, cea mai frecventă constatare fiind nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală. Din totalul controalelor, 6 au vizat verificarea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) în calitatea sa de furnizor de serviciu universal, în urma acestora fiind aplicate 4 amenzi în valoare totală de 40.000 lei. Principalele nereguli au constat în furnizarea neautorizată a serviciilor poștale, nerespectarea modalităților de predare a trimiterilor poștale către destinatari, nerespectarea conținutului confirmărilor de primire sau avizelor poștale și neinscripționarea/marcarea trimiterilor poștale”, a detaliat ANCOM.

ANCOM este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide.