Un studiu privind infrastructura școlară din Timișoara, realizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la solicitarea primăriei, a scos la iveală faptul că orașul de pe Bega, dar și localitățile din apropiere au nevoie de noi unități de învățământ.

Studiul oferă o perspectivă reală asupra situației infrastructurii școlare din Timișoara, prognoze demografice, ne permite să analizăm nevoile existente într-un mod structurat, bazat pe date, nu pe păreri. Există școli supraaglomerate și școli unde clasele sunt subdimensionate sau specializările pe care le oferă nu mai corespund cerințelor sociale și economice actuale. În același timp, Timișoara nu deservește doar nevoile educative copiilor din municipiu, ci pe ale întregii zone metropolitane. Este clar că va dura până când zona periurbană va reuși să absoarbă numărul mare de copii ale căror familii s-au mutat acolo. Este clar că avem nevoie de școli noi, nu doar în Timișoara, ci și în localitățile limitrofe. Studiul este un punct de plecare pentru dialogul pe care dorim să îl continuăm la nivel de comunitate, cu toate persoanele interesate, pentru a corela politicile publice de urbanism și mobilitate cu cele educative, la nivel zonal. De asemenea, studiul constituie un argument solid pentru obținerea de finanțări dedicate dezvoltării infrastructurii școlare”, a declarat Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.

Mai precis, din studiu aflăm că în Timișoara ar trebui construite două noi școli, iar în localitățile limitrofe, încă patru.

Dacă ținem seama de geografia orașului și de concentrarea cererii în anumite cartiere, dar și de faptul că sălile de clasă sunt inamovibile între școli, ar fi nevoie de 200 de săli, adică 7 școli (cu o medie de 28 de clase). Ariile care necesită intervenții sunt cele din cartierele care sunt spre marginea orașului, zonele în care a avut loc urbanizarea aferentă ultimelor două cicluri de creștere economică. În prezent, există deja 5 instituții de învățământ liceal care dispun de săli de clasă neocupate cu elevi: Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Tehnologic „Azur”, Liceul Tehnologic Transporturi Auto și Liceul Tehnologic „Electrotimiș”. În prezent, Liceul Tehnologic Transporturi Auto și Liceul Tehnologic „Electrotimiș” sunt deja implicate în oferirea de programe de învățământ primar și gimnazial, care acoperă aproximativ o treime din numărul total de elevi. Întrucât există suficiente săli de clasă disponibile în aceste unități școlare, se poate lua în considerare reorganizarea lor pentru a oferi spații adecvate pentru nivelele primare și gimnaziale, iar în cele existente să se extindă numărul de clase primare și gimnaziale. Sintetic, pentru a satisface nevoile curente, sunt necesare doar 2 școli noi în Timișoara, una în sud și una în nord”, scrie în document.