Dacă nu știați, ca hobby, Alina Sperlea (fostă Sasu), candidat la Primăria Dumbrăvița din partea filialei PSD – Alfred Simonis, colecționează, pe lângă datorii de peste 6,9 milioane de lei către ANAF, vechi de 12 ani, și… mii de tei de talie înaltă. Da, arbori de 2,20 metri care, în doi ani, o să facă și floare! Și, așa cum mărturisește, consiliera locală se îndeletnicește cu copacii, doar pentru că o relaxează munca câmpului și… contactul cu pământul. Acum, dincolo de poezia cu teii și iubirea față de glie, care nu e altceva decât un exercițiu subțire de imagine, din păcate, problema de fond a Alinei Sperlea rămâne aceeași: de mai bine de un deceniu e urmărită de Fisc pentru un debit de 1,4 milioane euro! De atunci, se tot sustrage de la plata obligațiilor către statul român și fuge din calea perceptorilor! Nu luptă cu sistemul – cumpără/vinde/construiește și execută doar prin interpuși – o adevărată echipă de profesioniști, cu tricouri inscripționate sub sigla A.C.S Sperlea. Așadar, așa cum am promis, azi, avem primii jucători de fotbal, antrenați de fosta doamnă Sasu, după modelul tactic de 4-5-1: Cătălin Brindeszku (concubin) – Radislav Stoicovici (unchi).

Înainte de a intra în subiect, ca să fie lucrurile clare pentru toată lumea, este important să reproducem propoziția magică a lui Cătălin Brindeszku (Cătă Răgușitu’), asumată în fața magistraților, în povestea (pseudo)contractului de împrumut, în valoare totală de 800.000 euro: ”… între mine și doamna Alina Sperlea (fostă Sasu) a existat o relație de concubinaj de aproximativ 11 ani, care a debutat în anul 2009 și s-a finalizat în cursul lunii martie 2020”. Mențiunea e extrem de importantă pentru că, așa cum o să vedeți, în perioada 2012-2020, în calitate de iubit al consilierei locale, la toate executările judecătorești, Cătălin Brindeszku a acționat, în favoarea Alinei Sperlea, din trei poziții, în același timp: creditor, licitator (mână moartă) și adjudecatar! La fel ca și Radislav Stoicovici, în calitate de unchi! Și jocul de glezne a fost menit doar ca să-i securizeze averea fostei doamna Sasu, urmărită de ANAF pentru o datorie fiscală de 6,9 milioane de lei, provenită din activitățile sale de samsar imobiliar.

Or, articolul 766 din Codul de Procedură Civilă spune: ”Creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot, nici personal, nici prin persoane interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75%…”. Totul, sub sancțiunea nulității! Deci, e limpede că, în calitate de concubin sau unchi al Alinei Sperlea, atât Cătălin Brindeszku, cât și Radislav Stoicovici, nu au fost altceva decât interpuși/paravane și, sub nicio formă, cumpărători sau licitatori de bună-credință, exact așa cum se menționează și într-un raport al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara! De fapt, vorbim despre un document de cercetare disciplinară (2014), acțiune pornită împotriva executorului Gheorghe Brad, fost procuror DIICOT și, în ultimul deceniu, titularizat ca maseur al A.C.S. Sperlea! Că de atunci, au mai fost alte trei rezoluții de excludere din profesie a fostului magistrat, asta e o altă discuție care, chiar dacă are legătură cu subiectul, o vom dezvolta pe parcurs.

Și toată sarabanda asta a creditărilor, executărilor și adjudecărilor manipulate a pornit de la o reclamație, adresată către Camera Executorilor Judecătorești Timișoara. Cert e că, prin sondaj, la o verificare atentă, s-a ajuns la un raport disciplinar de 143 de pagini. Mai bine de jumătate este despre A.C.S. Sperlea! Și prima fentă anti ANAF – ca să vadă toată lumea că fosta doamnă Sasu n-a intenționat niciodată să-și închidă datoria publică, ci să se sustragă de la plata TVA pe tranzacțiile imobiliare – a plecat sub forma unui dosar de executare silită, gestionat de executorul Gheorghe Brad, nr. 4/2013. Titlul executoriu are la bază Sentința Civilă nr. 5242 din 18 noiembrie 2011 a Tribunalului Timiș (dosar 7451/325/2009), care a rămas definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă 104/A din 24 mai 2012 a Curții de Apel Timișoara.

Contact cu mingea

Acum, dosarul executional din anul 2013 arată exact așa: creditor Radislav Stoicovici (unchiul Alinei Sperlea), debitor Marius Sasu (fostul soț al Alinei Sperlea) și adjudecatar Cătălin Brindeszku (concubinul Alinei Sperlea). Deci, o operațiune în familia lărgită a consilierului local de Dumbrăvița! Și, așa cum rezultă din date certe, creanța de recuperat a fost în sumă totală de 34.289 lei, cu tot cu onorariul executorului Gheorghe Brad. De precizat că Radislav Stociovici a fost reprezentat, în toată această procedură juridică, de avocat Ileana Corina Marinescu. Atenție la nume – sunt importante pentru că ele se tot repetă, indiferent de poziția din teren a jucătorilor de la A.C.S. Sperlea! S-a ajuns până acolo încât reprezenatul legal și executorul judecătoresc să fie aceiași, chiar dacă, în funcție de indicațiile antrenoarei de talente Alina Sperlea (fostă Sasu) creditorii au devenit, pe rând, licitatori, mâini moarte sau adjudecatari. Că nu degeaba Consiliul de Disciplină al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a concluzionat că toate anomaliile ar fi trebuit să-l facă pe Gheorghe Brad, fost procuror DIICOT, să se sesizeze cu privire la existența unui grup organizat!!!

Revenind la dosar, bunul care a fost pus la bătaie pentru acoperirea debitului a fost un apartament al soților Marius și Alina Sasu, situat în Timișoara, zona Bucovina, bloc B19. În mare parte a cazurilor, conform dovezilor de comunicare, chipurile, debitorul Marius Sasu, care era deja în divorț, nu a fost de găsit la domiciliu său. Una peste alta, notarea somației de executare în Cartea Funciară a fost făcută pe data de 13 februarie 2013. Cert e că, la vremea respectivă, în aceleași documente de cadastru mai erau înscrise alte trei ipoteci: una de rang I, în favoarea Raiffeisen Bank SA, în valoare de 36.250 euro și alte două ale ANAF, prima de rang II – 300.415 lei și ultima de rang III – 456.212 lei. Și, chiar dacă din cartea funciară a imobilului a rezultat foarte clar că, anterior înscrierii somației în favoarea lui Radislav Stociovici (unchiul Alinei Sperlea), executarea silită fusese deja demarată de ANAF Timișoara, executorul Gheorghe Brad și-a continuat procedura de lucru, contrar prevederilor art. 136 alin 9 din Codul de procedură fiscală. Adică, statul român ar fi avut întâietate, la recuperarea debitelor!

Nici nu mai contează că, la vremea executării silite, partajul foștilor soți Sasu nu a fost făcut! Cert e că doamna Alina Sperlea (fostă Sasu) nu s-a opus la siluirea legii! Așa că saga a continuat cu o expertiză, întocmită de SC Office Evcad SRL, care certifică că valoarea de piață a bunului urmărit este de 275.000 lei, echivalentul sumei de 63.000 euro. Și au fost două licitații, la care dovezile privind afișarea publicației de vânzare au lipsit cu desăvârșire! Cert e că primul termen a avut loc pe data de 18 aprilie 2013: ”…nu s-a prezentat niciun licitator, nu s-au depus oferte și nici cauțiuni”. Așa că a fost stabilită și a doua rundă, pe data de 30 aprilie 2013, iar competiția a început cu 75% din prețul de evaluare, adică suma de 206.250 lei. Și, ca să pară competiție strânsă, în ecuație a apărut, pe lângă concubinul Cătălin Brideszku, o altă mână moartă, Liviu Ciocan. După cum arată și probele, iubitul Alinei Sperlea a câștigat detașat, în sensul că a reușit perfomanța, contrară legii, să achiziționeze apartamentul la suma de 33.000 lei. Nu la minim 75% din valoare, ci la 13.09%!!! Si sumele au fost distribuite altfel: grosul s-a dus la unchiul-creditor al doamnei Alina Sperlea (fostă Sasu), mai puțin de 7000 lei au mers spre Raiffeisen, vreo 2 mii de lei către un alt executor judecătoresc și ZERO lei către ANAF!

ANAF, cu ochii-n soare

E clar că, din toată această ecuație, păgubitul principal a fost ANAF! Și povestea apartamentului soților Sasu din zona Bucovina, în care un bun de 275.000 RON a fost înstrăinat cu 33.000 de lei, în detrimentul total al Fiscului, nu este deloc una singulară! Sunt zeci de astfel de situații în care, după strategia de joc, impusă de antrenoarea de talente, fotbaliștii de la A.C.S Sperlea au marcat, gol după gol, în poarta ANAF Timișioara: ”…s-a constatat că imobilele au fost vândute la prețuri extrem de mici, care nu au acoperit nici măcar creanțele principale și nici cele depuse de alți creditori, scopul executării silite fiind neatins, concluzionându-se că astfel de executări pot fi făcute în fraudarea sistematică a creditorilor, inclusiv a ANAF”.

Acum, cu tot cu rezerve, chiar dacă de-a lungul timpului au mai survenit modificări în lotul principal, conform probelor, A.C.S. Sperlea arată exact așa, nu neapărat în ordinea aceasta: Cristea, Cirț, Codreanu, Peptan, Handke, Marcovici Scărlătescu (soți), Sperlea (mama), Stoicovici (unchi, mătușă, verișori), Brindeszku (concubin), Cojocaru (soți), Filip (frați), Huțuliac, Tuță și Haracicu. Cu precizarea că, aici, în lotul principal al A.C.S. Sperlea nu am inclus și mâinile moarte care alergau doar pe la licitații, ca să facă figurație! Că așa, în funcție de disponibilitate, s-au tot combinat între ei, ba unii, ba alții. Ba Stoicovici cu Ciocan, ba Brindeszku cu Stoicovici, ba Ciocan cu Brindeszku… și marcau pe rând, cum stabilea antrenorul Alina Sperlea! Ca, în final, marea majoritate a bunurilor să ajungă, după zeci de operațiuni simulate, în patrimoniul Milenei Sperlea, mama consilierei locale. Zeci de probe în acest sens!

Și încă ceva: de atâtea ori au tras jucătorii Alinei Sperlea la poartă, până când scorul, în detrimentul ANAF și al fostului său soț, a fost unul mulțumitor. Așa s-au vândut și răscumpărat imobile pe nimic: cu 11,11% din prețul total, cu 20%, cu 14,93%, cu 19,56% și câte și mai câte! Probe peste probe! Cert e că toți creditorii lui Marius Sasu, fără niciun partaj sau vreo dăvălmășie, au avut mereu același avocat, care le-a redactat și contracte de împrumut și cererile de executare silită! Asa cum înscrisurile private pentru tot lotul de la A.C.S Sperlea s-au plimbat pe la același notar public. La fel cum executările silite se făceau prin același birou profesional și exact la fel cum, de fiecare data, fără nicio excepție, toate expertizele de evaluare ale imobilelor treceau prin mâinile aceleași firme de evaluare! Nimic altceva, decât modus operandi a la A.C.S. Sperlea. Totul, împotriva ANAF și în ciuda statului român! Fără niciun dubiu, toate detaiile de mai sus sunt extrem de importante căci, din carte în carte funciară, din împuterniciri în împuterniciri, din procuri în procuri, vor afla și dumbrăvițenii cum stă treaba cu drumurile din comună, executate de Fisc, ale cui sunt, de unde provin și în buzunarul cui se duc banii, ca fraierii să aibă drept de servitute. O spune atât de limpede, simplu și frumos Camera de Conturi Timiș, într-un raport din 13 mai 2022, ca urmare a unor verificări încrucișate între OCPI, ANAF și Primăria Dumbrăvița. Pe vreo 41 de pagini! Ca să știe, dincolo de orice dubiu, și ”fratele” Alinei Sperlea, pastorul Adrian Cionca, vicepreședintele PSD Timiș și mâna dreaptă a șefului Camerei Deputatilor, Alfred Simonis.

Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile/materialele prezentate în acest articol.