Foto: sursadevest.ro

În urmă cu câteva zile, Agenția Națională de Integritate a făcut un anunț public care, chiar dacă, la prima vedere, nu are legătură directă cu Dumbrăvița, are toate ingredientele necesare să devină o altă bombă cu efect devastator pentru consiliera locală Alina Sperlea de la PSD. Pe scurt, ca urmare a unei anchete, ANI a concluzionat că unul dintre aleșii locali ai comunei Apateu – Arad, Petru Tulcan, a fost găsit în conflict de interese administrativ, deoarece, în perioada exercitării mandatului, a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri de Consiliu Local, deși avea posibilitatea să anticipeze că asemenea decizii i-ar putea aduce beneficii, chiar și indirecte, pe persoană fizică. Ceea ce s-a și întâmplat căci, ulterior adoptării documentelor administrative, s-au concretizat și avantajele. Așa că inspectorii de integritate au sesizat procurorii, cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, consilierul local arădean a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial, în legătură directă cu participarea la deliberarea și adoptarea respectivelor hotărâri.

Acum, în oglindă, apropo de cazuistica Agenției Naționale de Integritate – incompatibilitate și conflict de interese, cazul Alinei Sperlea se învârte pe două paliere mari și late. În primul rând, la capitolul declarațiilor de avere, fapte care au și fost sesizate și se află în cercetarea autorității publice, sub aspectul săvârșirii falsului în înscrisuri oficiale, de departe, alesul local de Dumbrăvița stă cel mai prost. Și asta pentru că, în mod conștient, ani la rând și în formă continuată, în perioada 2020-2023, Alina Sperlea de la PSD a ales să mintă, atât la rubricile de debitori, cât și la cele de creditori, în documentele oficiale, înaintate către autoritatea națională. Abia în 2024, odată cu depunerea dosarului de candidatură pentru funcția de primar la Dumbrăvița, în ultima declarația de avere din data de 23 aprile 2024, de la zero lei debit, consilierul local și-a recunoscut datoria de circa 6,8 milioane RON către ANAF. Una despre care recunoaște că datează din anul 2012 și pe care, în mod repetat, a uitat să o menționeze în înscrisurile către ANI, în ultimii 4 ani. Asta, deși, lună de lună, conform procedurilor fiscale, Alina Sperlea și Primăria Dumbrăvița (în calitate de unic angajator și plătitor al indemnizației de consilier local) au fost informați despre popririle salariale și cuantumul datoriei fiscale, la zi.

Și asta nu este singura problemă majoră pe care, ani la rând, în ciuda legii, Alina Sperlea (fostă Sasu) a uitat să o menționeze în declarațiile de avere, înainte către Agenția Națională de Integritate. La fel, consiliera locală de Dumbrăvița a omis să facă precizări legate și despre o serie întreagă de contracte de împrumut, în înscrisurile oficiale către autoritate. Da, chiar dacă pare incredibil, cu o datorie la stat de aproape 7 milioane de lei, veche de peste un deceniu, doamna Sperlea a avut economii substanțiale care i-au permis să acționeze ca bancher privat, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul ANAF. Nici nu mai contează dacă contractele de împrumut, încheiate cu paravanele consilierei locale PSD, reprezintă sau nu acte simulate, cât să țină-n frâu (pseudo)proprietarii tabulari, atâta timp cât documentele au fost autentificate notarial sau cu dată certă avocațială. Important de reținut e că ANAF-ul a descoperit contractele de împrumut, le-a luat de bune și, în cuantumul datoriei publice a Alinei Sperlea, pe baza documentelor, a pus poprire pe bunuri… la terți! Adică, la săgețile imobiliare ale consilierei locale PSD de Dumbrăvița.

Căile Domnului

Una peste alta, dincolo de încălcarea flagrantă a legii, prin nedeclarea unei datorii publice de circa 7 milioane de lei, veche de 12 ani, și omiterea menționării unei serii întregi de contracte de împrumut, Alina Sperlea (fostă Sasu) mai are o problemă. Una cu drumurile din Dumbrăvița, căi de acces care provin din fostele sale PUZ-uri și care, în lipsă de alte proprietăți certe și exigibile, au fost executate de ANAF și răscumpărate, în proporție covârșitoare, de săgețile consilierei locale PSD: Vasco da Gamma, Blaise Pascal, Isac Newton, Galileo Galilei, Bega (săgețile Radislav Stoicovici – Milena Sperlea) Kepler, Crișurilor, Timiș (săgeata Radu Ciuciu), Someș, Ghioceilor, Migdalului și Dunărea (săgeta Daniel Ignea). La fel, și cu spațiile verzi, provenite tot din aceleași PUZ-uri ale soților Sasu care, idem, au fost executate și achiziționate de alți arhangeli ai Alinei Sperlea – Sorin Ovidiu Haracicu și Eugen Huțuliac. Asta, deși, conform legislației și cutumelor urbanistice, la orice PUZ, toate drumurile și spațiile verzi ar fi trebuit să fi fost cedate către Primăria Dumbrăvița, încă de la vremea la care documentația (planul de acțiune) a fost aprobată și validată. Ce mai, un tablou demn de Cina cea de Taină!

Cert e că, în cazul străzilor enumerate mai sus există o serie de declarații scrise ale Alinei Sperlea, sub semnătură privată, care confirmă că, în calitate de dezvoltator imobiliar și mandatară a fostului soț Marius Sasu, se obligă să predea căile de acces către UAT Dumbrăvița. Doar că acest lucru nu s-a mai materializat niciodată! Motivele au fost mai multe. În primul rând, divorțul cuplului Sasu, partajul și devălmășia. Mai apoi, succesiunea de creditări și executări silite, în rândul săgeților de la ACS Sperlea. Plus, impasivitate administrației locale care a făcut ca toată povestea cu cedările de drumuri să rămână doar pe hârtie, la nivel de angajament neonorat, în detrimentul cetățenilor! Așa că, multe dintre terenurile de acest tip, deși în PUZ-urile soților Marius și Alina Sasu aveau funcțiuni clare de drumuri, au rămas neoperate la nivel de carte funciară, sub titulatura de teren intravilan neîmprejmuit! Ca ulterior, să fie executate de ANAF, în baza datoriei publice a Alinei Sperlea care și azi, conform ultimei declarații de avere, depusă la ANI, este de circa 7 milioane de lei. Nu 3825 lei, nu 811.414 lei, nu 0 lei – așa cum a mințit, în permanență, toată campania electorală, Alina Sperlea de la PSD.

Între timp, o mare parte dintre căile de acces au încăput pe mânile paravanelor consilierei locale PSD. Unele au fost expropriate în interes public de către Primăria Dumbrăvița, pe bani frumoși, iar altele, pentru drepturi de servitute, au fost plătite de către o serie de persoane fizice, doar ca să-și poată intabula imobilele pe care l-eau construit. Deci, business în toată regula, la 10 euro pe metro pătrat! Și, în această ecuație, o duzină de străzi din Dumbrăvița, care au fost achiziționate de la ANAF, în anul 2021, pentru un total de 40.000 RON (8.000 euro) au ajuns să fie tranzacționate de săgețile Alinei Sperlea, pe o căruță de bani, către stat sau privat. Nici nu mai contează că, la vremea respectivă, în spațiul public, s-au făcut jurăminte fierbinți că drumurile vor fi donate oamenilor, fără niciun profit. Asta a fost atunci, căci, la niciun an distanță, pe 20 septembrie 2022, prin proiectul de HCL nr. 61266 , Primăria Dumbrăvița decide să exproprieze în interes public, dintr-o parcelă de 12.451 mp, o suprafață de 2829 mp (CF nr. 411156), la o valoare de despăgubire de 140.036 lei.

Sperlisme ieftine

Și administrația locală a decis astfel, tocmai pentru că strada Dunărea din Dumbrăvița, aflată în portofoliul lui Denis Tuță (săgeata consilierei locale), urma să fie asfaltată. Cert e un singur lucru – pe acte parcela din CF nr. 411156 a aparținut soților Marius și Alina Sasu, a trecut prin patrimoniul lui Daniel Ignea (paravanul Alinei Sperlea) ca, ulterior, să fie executată de ANAF și, la data de 3 ianuarie 2022, să intre în proprietatea lui Denis Tuță. La fel s-a întâmplat și cu străzile Vasco Da Gamma și Crișurilor, achiziționate din executările silite ale ANAF, de către activistul civic Cristian Brâncovan și Ionuț Popovici, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, bunuri care, în parte, au fost expropriate de către Primăria Dumbrăvița, la o valoare totală de 771.750 RON. Evident, combinația nu ar fi fost posibilă fără aportul Alinei Sperlea care, la începutul anului 2024, a și promovat și a susținut cu succes două proiecte de HCL care au făcut posibile răscumpărarea de către administrația dumbrăvițeană a căilor de acces de pe Vasco Da Gamma și Crișurilor.

Da, ambele străzi, provenite din PUZ-urile foștilor soți Alina și Marius Sasu și necedate către Primăria Dumbrăvița, așa cum cere legea! Acum că, în calitate de inițiator al actelor administrative, consilierul local Alina Sperlea a supus aprobării exproprierea unor terenuri, care i-au aparținut, e limpede și clar. Așa că nu mai rămâne decât ca, în aceeași logică, la fel ca și în cazul consilierului local Petru Tulcan din comuna Apateu – Arad, Agenția Națională de Integritate să stabilească cam cât de greu i-ar fi fost doamnei Sperlea de la PSD să anticipeze un conflict de interese administrativ. Și, evident, dacă toată această joacă cu răscumpărările de terenuri, provenite din executări silite ale ANAF, care i se datorează în totalitate, au fost sau nu aducătoare de beneficii. Că-n rest, e de datoria Parchetului să vadă, dacă o fi cazul, ce fel de elemente de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se conturează sau nu, în ce o privește pe inegalabila și transparenta Alina Sperlea de la PSD Dumbrăvița. Pe fondul aceleași lupte imaginare cu ANAF, care nu e altceva decât o fugă de plata datoriilor și o cotețărie cu pretenții de șmecherie, dincolo de combinațiile cu drumurile executate și de neasumarea datoriei către Fisc, tot în declarațiile de avere și de interese, consiliera locală de Dumbrăvița a uitat să menționeze, de asemenea, un alt lucru obligatoriu – active financiare din străinătate, producătoare de venituri nete care, însumate, depăsesc echivalentul a 5000 euro. Și, da, conform unor documente oficiale, furnizate direct de Registrul Comerțului din Spania, de numele Alinei Sperlea, în calitate de acționar, se leagă destinele unei societăți comerciale, deținătoare a două imobile rezidențiale, aducătoare de venituri, în regiunea Tarragona: SC Tarraco-Dacia Construct SL, înființată în 2017, cu sediul pe strada Carrer de SANT AGUSTI nr. 21. Și, până data viitoare, când vom pune pe tapet toate contractele de împrumut, pe care doamna Sperlea a uitat să le treacă în documentele către Agenția Națională de Integritate, vă reamintim că, așa cum rezultă din acte, administratorul firmei spaniole este nimeni altul decât Cătălin Brindeszku (Cătă Răgușitu’), concubinul fostei doamne Sasu și săgeata preferată a consilierei locale de Dumbrăvița, în tot soiul de scheme (extra)judiciare.

Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile/materialele prezentate în acest articol.