Primăria Timișoara are nevoie de mai mulți bani la bugetul local, astfel că intenționează să crească anumite taxe și impozite. Prin urmare, a fost pregătit un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Timișoara pentru anul 2022, care urmează să fie supus votului consiliului local după ce va fi organizată o dezbatere publică pe marginea acestui subiect.

Principalele modificări pe care le aduce noul proiect se referă la majorarea impozitului pe clădiri. Astfel, în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, se propune o cotă de 0,10%, față de 0,08%, avută în vedere la calculul impozitului. Pentru clădirile nerezidențiale, creșterea va fi de la 0,6% la 1,3%.

În 2021, consiliul local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită. Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice”, a informat Primăria Timișoara.

În cazul persoanelor juridice, pentru clădirile rezidențiale creșterea va fi de la 0,08% la 0,10%.

Pentru anul 2022, acordarea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022, se propune doar pentru contribuabilii persoane fizice, spre deosebire de anul 2021 în care bonificația se acordă și persoanelor juridice. În ceea ce privește cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune menținerea acelorași scutiri acordate și în 2021”, a detaliat Primăria Timișoara.

De asemenea, în anul 2022 vor crește taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp la 16 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp. Totodată, se va majora și taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă de la 550 la 564 lei, precum și taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Primăria Timișoara mai dorește ca de anul viitor să elimine un număr de 12 taxe speciale.

Pentru anul 2022 s-a propus reintroducerea taxei speciale “Taxa pentru Promovarea Turistică a Municipiului Timișoara”, raportat la evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.5.5. “Taxa specială pentru salubrizare”, prevăzută pentru anul 2021 nu este inclusă în proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2022, urmând a face obiectul unui proiect de hotărâre distinct, care va fi promovat de Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate”, a transmis Primăria Timișoara.